Složení zastupitelstva obce

Starosta: Mgr. Xenie Begerl
Místotarosta: Jan Ježek

Zastupitelé:

Ing. Pavel Kovářík
Václav Pavlík
Ing. Petr Uldrych
Jaroslava Bartlová
Bohuslav Bohatý
Lenka Grasslová
Petr Jelínek
Bc. Jana Martinásková
Petr Papoušek
Pavel Šabatka
Přemysl Šlechta
Mgr. Marcela Sedláčková
Ing. Zbyněk Svoboda