Americká zahrada u Chudenic

Národní přírodní památka Americká zahrada se rozkládá pod rozhlednou Bolfánek, v lesním komplexu Žďár zhruba 2 km od Chudenic. Jedná se o nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího založení.

Založena byla v r. 1828, původně jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro nedaleký park u zámku Od roku 1841 byla budována jako sbírka cizokrajných - převážně severoamerických dřevin.
Iniciátorem vzniku byl Evžen Černín, spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích.

Na správě zahrady se v sedmdesátých letech 19. století spolupodílel významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava Čelakovského), který pobýval na nedalekém zámku Lázeň.

V roce 1969 byla Americká zahrada, o rozloze 1,89 ha vyhlášena za chráněné území v kategorii Národní přírodní památka. Dnes je arboretum v majetku Lesů ČR a správu vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.

Mezi nejvýznamnější dřeviny Americké zahrady patří:

Douglaska tisolistá - severoamerický druh považovaný ve státě Oregon za národní strom.
Černínova douglaska - unikátní exemplář s mimořádnými rozměry (výška 39 m, obvod kmene přes 5 m), který byl jako tříletý dovezen v r. 1842 a patří mezi nejstarší jedince tohoto druhu v Evropě. Strom je pojmenován po zakladateli zdejšího arboreta. Ve své domovině dorůstá výšky až 60 m.

Dřín květnatý - národní strom ve státě Missouri a Virginie.

Zerav obrovský (túje) - mohutný vícekmenný jedinec z původní výsadby z roku 1842

Zeravinec japonský - z původní výsadby z roku 1842. Choulostivá dřevina ojediněle přežívající v středoevropských klimatických poměrech.

Jak se tam dostaneme:

Z parkoviště u zámku Lázeň příjemnou procházkou lesním komplexem Žďár. Možnost spojit s návštěvou Kvapilových jezírek, rozhledny na Bolfánku,...

Jinou možností je přístup z parkoviště u Sv.Anny u chudenického hřbitova.

 

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa