Spiessova naučná stezka, Bezděkov u Klatov

Okolí Bezděkova skrývá mnohé zajímavosti, památky i přírodní krásy. Zdejší krajinu si proto už v 18. století zamiloval i hospodářský inspektor bezděkovského panství Christian Heinrich Spiess, který se zapsal do historie spíše jako autor tajemných povídek a románů. Dnes bychom mohli říci, že patřil mezi zakladatele hororu. Inspiraci pro svá díla hledal ve zdejších lesích, ve zříceninách hradů a tvrzí i u mohutných  skal bizarních tvarů. Sem rád sám chodíval na dlouhé procházky.

Naše naučná stezka Vás na některá z těchto míst zavede, představí Vám různé zajímavosti a postupně i samotného Ch. H. Spiesse. V závěru stezky můžete navštívit i jeho hrob.

Trasa naučné stezky vede po značených turistických stezkách z Bezděkova do Vítané, Struhadla, Tetětic a na Tupadelské skály, odkud se vrací zpět do Bezděkova.

Naučná stezka vznikla ve spolupráci s bavorskou obcí Patersdorf.

Stezka, která je dlouhá zhruba 16 km, má šest zastavení.

První - u kostela sv. Václava v Bezděkově - pojednává zejména o historii obce. U tabule je umístěno nekryté odpočívadlo.

 text zastavení v pdf

Stezka odtud vede do Vítané - na okraji této vsi je zastavení č. 2 a kryté odpočívadlo. Zde se můžete pokochat výhledem do krajiny - na informační tabuli najdete panoramatické foto s popisy jednotlivých kopců.

 text zastavení v pdf

Trasa pak pokračuje přes ves Soustov, přetíná hlavní komunikaci Klatovy - Domažlice a dále směřuje do vsi Struhadlo, kde na návsi najdeme zastavení č. 3 s pozvánkou do Patersdorfu.

 text zastavení v pdf

Cestou ke Struhadlu je instalováno nekryté odpočívadlo. Zastavení č. 4 je v Tetěticích s informacemi o zdejším zámku.

text zastavení v pdf

Odtud pak stezka sestupuje k Tupadelským skalám, kde najdeme zastavení č. 5. Zde je popsána zejména Spiessova tvorba.

 text zastavení v pdf

Odtud vede cesta lesem zpět do Bezděkova.  Poslední zastavení je před hřbitovem, kde můžete navštívit Spiessův hrob. Dvě podrobné mapy Bezděkovska najdete u kaple sv. Anny a u hasičské zbrojnice v Bezděkově. U nich jsou také krytá odpočívadla.

 text zastavení v pdf

 Skládačka  /    Mapa 1  /  Mapa 2

Text a foto: Obec Bezděkov