Bezděkovské kolečko – ke struhadelskému kříži

Délka: 16 km

Doporučeno: pěší, cyklisté na horských či trekingových kolech

O kostela sv. Václava v centru obce Bezděkov postupujeme po modré turistické značce kolem pomníku padlých občanů ve světových válkách a základní školy až na konec obce.

Vpravo míjíme dům čp. 4, kde pobýval Svatopluk Čech.

U smuteční vrby odbočíme spolu s modrou značkou vlevo směrem na Vítanou, přes obec pokračujeme rovně, u křížku zabočíme mírně vlevo po asfaltové komunikaci.

Cesta přechází v šotolinovou (výhled na Týnec, Janovice, Plešiny a pás hraničních hor) až na rozcestí u turistického odpočívadla.

Odbočíme vpravo na asfaltovou silnici do Soustova, po ní až k hasičské zbrojnici, pak odbočit vpravo na označenou vedlejší silnici směrem na Klatovy, Struhadlo (opouštíme modrou turistickou značku). Pozor budete přecházet silnici I. třídy I/22 Klatovy- Domažlice s hustým provozem vozidel.

Stoupáme po asfaltové cestě ke Struhadlu (zajímavý pohled zpět) až na náves, u rozcestníku ostře vlevo do kopce, 100 m za posledním domem vlevo lesem do kopce ke kříži ve výšce 692 metrů nad mořem.

Kříž byl vysvěcen v říjnu 2009, zhotoven byl Václavem Tichým ml. a vztyčen Triatlon klubem Klatovy a klubem Českých turistů ve spolupráci s Obcí Bezděkov.

Nabízí se krásný výhled do všech stran a možnost fotografování.

Poté, co se pokocháme výhledem, budeme pokračovat po lesní kamenité cestě k vrcholu Velkého Bítova ve výšce 712 m.n.m .– rovněž krásný výhled do okolí. Dále postupujeme po hřebeni až k odbočení dolů přes svážnici, poté po cestě při okraji louky kolem tetětických studní (vlevo několik velikých jedlí,výhled na klatovské údolí, Koryta atd.)

Odbočíme vlevo po polní cestě k Ovčínu a poté cca 150 m k rozcestníku u autobusové zastávky Tetěticích. Vpravo míjíme areál zámečku v rekonstrukci a kapli sv. Isidora.

Pokračujeme po asfaltové cestě dolů směrem na Koryta, na konci Tetětic se naskytne opět pěkný výhled na klatovské údolí.

Další putování vede do Koryt (obec se zachovaným kruhovým uspořádáním obytných budov) pozor opět budete přecházet silnici I. třídy I/22 !!!. Lipovým stromořadím dojdeme až k lávce přes Korytský potok, odbočíme vlevo nahoru ke hřbitovu – nepřehlédneme hroby s repasovanými náhrobky prvního spisovatele hororů Christiana Heinricha Spiesse a jeho přítelkyně hraběnky Teresie Küniglové.

Betonová cesta do kopce nás zavede ke kostelu sv. Anny a naskytne se výhled na obec Bezděkov, Týnec atd. Postupujeme dolů kolem mateřské školy – pohled na park se zámkem - na náměstí ke kostelu sv. Václava a po již známé cestě k hasičské zbrojnici.

Text: OÚ Bezděkov