Kodym, Josef (a Kodym Leopold)

Dva synové Wolfganga Kodyma a jeho ženy Markéty, Leopold a Josef Kodymové byli horlivými vlastenci.

Oba se aktivně zúčastnili v Praze v revolučním roce 1948 povstání a přátelili se s Karlem Havlíčkem Borovským a dr. Antonínem Fričem. Oba věřili, že v budoucnu dosáhne český národ svobody, ale té se ani jeden z nich nedočkali.

Josef Kodym vystudoval klatovské gymnázium, působil jako vychovatel v rodině hraběte Kolowrata a posléze studoval v Praze filozofii.Císařskými úřady byl pronásledován, rovněž návrat do rodného Bezděkova mu byl odmítnut a tak se uchýlil s rodinou do Ermetingenu pod Arenbergem u Kostnice. Zde se stal spolu s lékárníkem Jiříčkem strážcem Husova pomníku a roku 1905 zde zemřel.

Jeho bratr Leopold zemřel o 11 let později, v roce 1916.

Text: Obecní úřad Bezděkov