Současnost Bezděkova

V současné době je Bezděkov a její části oblíbeným místem pro trvalé i rekreační bydlení s vybudovanou infrastrukturou a základními službami. Firmy působící ve správním území nabízejí pracovní příležitosti pro obyvatele obce, blízkost města Klatovy tuto nabídku ještě rozšiřuje a proto se podstatně zvýšila životní úroveň místních obyvatel. Prodejna Konzumu s denním provozem zajišťuje běžný sortiment zboží, k dispozici je pobočka pošty, základní a mateřská škola, kadeřnictví, pedikůra, bufet, místní knihovna s veřejným internetem a několik řemeslných živností a menších firem.

V areálu bývalého pivovaru a poté skladů Domácích potřeb má nyní svá sídla několik menších firem, zabývajících se drobnou výrobou a skladováním, v Korytech působí zemědělské družstvo, které hospodaří na pozemcích ve všech katastrech obce a kromě něj zde je několik soukromých zemědělců.

Občané a návštěvníci mají ke sportovnímu vyžití k dispozici hřiště na kopanou se sociálním zařízením a občerstvením, na odbíjenou, dětské hřiště, autokemp a koupání v řece Úhlavě v areálu hotelu Rual a poblíž části obce Poborovice směrem k silnici I/22 se nachází přírodní koupaliště „ Pískovna“. V obci působí několik spolků a organizací. Jsou to Sbory dobrovolných hasičů Bezděkov a Koryta, Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov, Tělovýchovná jednota-oddíl kopané, Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov, Dohlížecí výbor Jednoty a z politických stran zde mají své organizace Komunistická strana Čech a Moravy a Občanská demokratická strana. Komunálních voleb v roce 2006 se kromě zmíněných politických stran zúčastnilo také Sdružení nezávislých kandidátů.

Obci chybí kulturně-společenské centrum a restaurace, protože pohostinství se sálem o kapacitě 220 míst, zrekonstruované v roce 1989 byla vráceno v restituci a následně majiteli uzavřeno. Jedinou možnost tak skýtá restaurace a salónek hotelu Rual, vzdáleného jeden kilometr od obce, kde se odbývá většina společenských akcí. Pro zasedání obecních orgánů a běžnou spolkovou činnost, přednášky a další menší akce je po dokončení hasičské zbrojnice k dispozici 50 místná zasedací místnost vybavená audiovizuální technikou.

Část obce Poborovice a Volenov leží v těsné blízkosti řeky Úhlavy a proto obec vybudovala pro případ povodně nebo havárie na vodním díle Nýrsko v nevyužité třídě mateřské školy evakuační a přijímací středisko , které mohou v případě nouze využít i občané Rohozna, spadající pod správu města Janovice nad Úhlavou.