Hřbitov


Byl založen na severním svahu pod kostelem Sv. Annny kolem roku 1785 při zřízení zdejší lokalie a původně nebyl ohrazen, hřbitovní zdí byl obestavěn v roce 1846, kolem roku 1868 byl rozšířen a postavena márnice.

Na hřbitově jsou dva náhrobky ze stejného kamene na hrobech hraběnky Terezie Kúniglové a romanopisce a hospodářského inspektora Heinricha Christiana Spiesse. Oba náhrobky byly původně součástí ohradní zdi, při rozšiřování hřbitova byly vyňaty, položeny na hroby a roku 1934 byly nezřetelné nápisy v původním znění i s chybami obnoveny vysekáním Josefem Polákem a Františkem Mandíkem.

V roce 2008 byly oba náhrobní kameny z prostředků obce repasovány.