Kostel Sv. Václava, Bezděkov

Kostel byl postaven na náměstí v samém centru obce v letech 1899 – 1901 a je tak jedním z nejmladších kostelů v okrese Klatovy. Původní kostel Sv. Anny již kapacitně nevyhovoval potřebám věřících ale trvalo sedm let než mohl být do pravého rohu budoucí věže položen 11. května 1899 posvěcený základní kámen a stavba za 75.000 zlatých zahájena. Tato na svou dobu poměrně vysoká částka ale nestačila na pořízení vnitřního vybavení a proto musela být mezi rodáky a místními občany udělána sbírka, která vynesla částku 1251 zlatých. Byl vybrán řezbář Jan Procházka z Příbrami, který zhotovil hlavní oltář se sochou Sv. Václava, opravil dva postranní oltáře s obrazy Sv. Tadeáše a Panny Marie Bolestné( kopie sušického klášterního obrazu), křtitelnici, kazatelnu a křížovou cestu. Spolu s tímto mobiliářem byly do nového kostela přeneseny i varhany z kostela Sv. Anny ale v roce 1906 byly pořízeny nové od firmy Jana Tučka z Kutné Hory.

Kostel, který pojme až 700 věřících, byl 28. září v den svátku Sv. Václava v roce 1901 vysvěcen budějovickým biskupem Martinem Říhou. Ani tomuto kostelu se nevyhnuly konfiskace zvonů v obou světových válkách, ale vždy se našlo dostatek místních dárců na pořízení nových zvonů. Ty současné byly na věž kostela Sv.Václava zavěšeny v roce 1971 a jejich polední a večerní vyzvánění je dnes zajišťuje automatika.

Svému účelu sloužil až do roku 2000, kdy byla zahájena oprava střechy a fasády a tak mohl být rekonstruovaný kostel v roce 2001 znovu vysvěcen plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

V roce 2009 byl pozemek kolem kostela převeden do majetku obce a uzavřena patronátní smlouva mezi Římskokatolickou farností Klatovy a obcí Bezděkov o společné péči o tento kostel a možnost jej využívat pro pořádání výstav a koncertů vážné , duchovní a spirituální hudby a dalších akcí, pořádaných obecním úřadem.


Mapa