Tětětice

Tetětice se nachází v jihovýchodním svahu k sedlu mezi vrchy Velký a Malý Bítov v nadmořské výšce 562 metrů a z okraje vsi se otevírá nádherný výhled na Klatovsko, Bezděkovsko, Janovicko a na panorama majestátných hraničních hor.

Jsou částí obce Bězděkov.

Počet obyvatel: 26

Ves byla podle názvu založena nejspíše na přelomu 12. a 13. století při tzv. vnitřní kolonizaci země ale první písemné zmínky jsou až z první poloviny 14. století. V té době ji vlastnil Elbin z Bezděkova, následovali Petr z Rožmberka, bratři Albrecht a Engelhart ze Skočic, Dorota z Věckovic, klatovští měšťané a mnoho dalších šlechtických rodů.

Vesnice je postavena kolem malé návsi s rybníkem a její součástí je ranně barokní zámek.Tento objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek státu spolu s parkem, usedlostí čp.22, špýchárkem u čp.15 a kaplí Sv. Isidora.


Mapa