Úřady, instituce, spolky

Úřady, instituce

Služby

Pro čisté Pošumaví. Provozovna Klatovy, Sušice, Kolinec.

Spolky, sdružení

Školství

Současná příspěvková organizace vznikla sloučením ZŠ a MŠ 1.1.2003, má 2 budovy. Zřizovatelem je Obec Bezděkov.