Kostel Sv. Anny, Bezděkov

Tento jednolodní kostel byl podle dochovaných záznamů dostavěn v roce 1693 a v roce 1785 byla při něm zřízena lokalie a až v roce 1856 fara. Prvním lokalistou zde byl Liborius Schreiner, který sem byl roku 1787 převeden ze zrušeného dominikánského kláštera v Klatovech. Kostel byl po celou dobu nejen místem bohoslužeb, církevních obřadů a setkání věřících, ale pravidelně v něm hráli místní hudebníci a působil v něm i chrámový sbor.

Na přelomu 19. a 20. století již kostelík svojí velikostí nevyhovoval potřebám věřících z Bezděkova a z dalších přifařených obcí Koryta, Poborovice, Vítaná, Struhadlo, Kal a Tupadly a proto byl náboženskou maticí postaven na návsi v Bezděkově nový kostel.

Kostel Sv. Anny získala výměnou za pozemek pod nový kostel Alžběta, svobodná paní Korbů z Weidenheimu, která v jeho západní části nechala vybudovat rodinnou hrobku se samostatným vchodem. Východní část byla přeměněna na kapli a celý objekt obehnán hradbou se zděnou podezdívkou a kovaným plotem.

V současné době je kostel v majetku obce ale již není pro malý zájem věřícími využíván, rovněž dědici původních majitelů žijí v zahraničí a o pozůstatky svých předků a o rodinnou hrobku nejeví zájem. Kostel byl po roce 1989 několikrát vykraden a proto jsou obrazy a erbovní znaky uloženy v zabezpečené místnosti archivu obecního úřadu. Z finančních prostředků obce a plzeňského kraje byla v letech 2004-2006 zrekonstruována střecha s věžičkou ,vstupní schodiště, fasáda a kostelík byl prohlášen kulturní památkou státu. V současné době se v kostele koná ročně pouze jedna bohoslužba u příležitosti svatoanenské pouti a v rámci Letních slavností Ch.H. Spiesse je zpřístupněna hrobka rodu Korbů z Weidenheimu.


Mapa