Koryta

Součást obce Bezděkov, nedaleko Klatov.

Počet obyvatel: 176

Střed obce tvoří rybník, napájený Korytským potokem, který pramení pod vrchem Velký Bítov. Ve vsi se zachovalo tradiční kruhové uspořádání obytných domů kolem návsi a hospodářská stavení, patřící k těmto domům, tvoří druhý vnější kruh.

První zmínka o existenci vsi je datována letopočtem 1316, kdy byla v držení pána jménem Něpr a od roku 1331 se stala součástí bezděkovského panství . Jeho majitel Petr z Rožmberka ji kolem roku 1348 prodal Sobětickým ze Sobětiček, kteří zřejmě postavili na ruinách tvrze kontribučenskou sýpku, která zde stála až do roku 1892.

Název obce vznikl patrně podle toho, že stará cesta z Koryt do Tetětic vedla korytem potoka a proto je v berní rule z roku 1654 uveden název Koryto.

Skrz ves vedla také stará zemská stezka přes Soustov k hraničním hvozdům a dále do Bavorska. Prý se zde rádi stavěli formani, aby si odpočinuli, napojili a nechali okovat koně, ale když byla dokončena nová císařská silnice vedoucí mimo obec o služby hospodských nebyl větší zájem.

V obci byly nalezeny i důkazy mnohem dřívějšího osídlení, především střepy pravěké popelnicové nádoby a mohylové pohřebiště . Spolu se stříbrným pečetidlem Jana Viktorina z Římku jsou tyto nálezy uloženy v klatovském muzeu.

Mapa