Werschauser, Bernard Antonín

Od roku 1802 působil na bezděkovské faře jako lokalista Bernard Antonín Werschauser, který si dopisoval s „Modrým abbém“ Josefem Dobrovským.

Mezi místními občany byl velice oblíben a mnohým byl za svědka nebo kmotra. Na bezděkovské faře napsal dílo o svém cestování s koburským dragounským regimentem a poté byl přeložen na faru v Předslavi, kde v roce 1822 zemřel.

Text: Obecní úřad Bezděkov