Škola

Byla založena v roce 1787 a jejím prvním učitelem byl bývalý polní trubač Kašpar Forstl a chodilo do ní kolem stovky žáků.

Původní budova stávala zřejmě na místě dnešní školy, byla to přízemní budova krytá doškovou střechou. Postupem času byla z prostředků obce několikrát přestavována a dnešní podobu získala po opravě fasády v roce 1993.

Dnes se jedná o školu prvního stupně rodinného typu se spojenými ročníky, což ale díky menšímu počtu dětí a individuálnímu přístupu pedagogů má pozitivní vliv na kvalitu výuky a nabízí dětem i možnost návštěvy několik zájmových kroužků. Svými vystoupeními se pravidelně zúčastňuje většiny společenských akcí a pokračuje tak v tradici dobré spolupráce školy a obce.