Kaplička Sv. Anny

Zděná kaplička s věžičkou byla postavena mezi domy čp. 30 a 42 v dolním Bezděkově s obrazem Sv. Rodiny na oltáři. Původní zvon, kterým se v minulosti třikrát denně vyzvánělo, je z obavy před odcizením uložen v zabezpečené místnosti archivu obecního úřadu.

V minulosti o slavnosti Božího těla zde býval oltář a neděli po Anenské pouti sem putoval průvod k uctění této světice.