Poborovice

Poborovice jsou nejníže položenou částí obce Bezděkov, nedaleko Klatov.

Počet obyvatel: 55

Vesnice byla postavena v údolní nivě řeky Úhlavy a její základ tvořily Poborovský či Huvnovský mlýn, Volenovský a Poborovický dvůr. Zvláštní název mlýna vznikl podle klatovského poddaného, mlynáře Vaňka Huvna, který mlýn vlastnil v roce 1566 a odtud se datuje i první písemná zmínka o této vsi.

Jako další držitelé mlýna jsou v historických pramenech uváděni vladyka Matyáš Kaffunk (mimo jiné držitel panství Otín), Pavel Kaffunk, Adam Poborovský, Samuel Bárta, Jan Hrobař a pozdějším majitelem se stává další příslušník rodu Poborovských, Jan.

Ves téměř zanikla v poslední fázi třicetileté války. V roce 1642 z obce zůstal pouze jeden dvůr, který byl hned následujícího roku vyrabován. Až v poslední dekádě 18. století se kolem obnoveného dvora objevila nová víska, dnešní Poborovice.  


Mapa