Lesopark Hůrka, Klatovy

Lesopark Hůrka se nachází na západním okraji města. Návštěvníkům se zde nabízí krásný výhled na část Šumavy, ať už z vyhlídkového místa za kostelem sv. Martina nebo z rozhledny postavené na místě kaple sv. Anny.

Hůrka je ideálním místem k vycházkám, odpočinku, sportu.

Workoutová posilovací a balanční zařízení:

0. SCHODY – BALANČNÍ ŠIPKA
 • zařízení pro nácvik balančních prvků = cviků rovnováhy
  (ve stoji snožmo, na levé, na pravé noze)
 • možnost využít k posilování nohou
 • střídavé stoupání pravou a levou nohou nahoru a zpět dolů na zem
1. POSILOVACÍ LAVICE
 • úchytů na lavicích se můžeme držet rukama nebo se o ně zapřít nohama
 • využití: slouží k posilování břišních svalů – vznosy, přednosy, hmitání nebo výdrže v přednosu, leh-sedy nebo hmitání či výdrže v poloze mezi lehem a sedem
2. SOUSTAVA KLADIN
 • výběhy a seběhy schodů, výskoky a seskoky snožmo na 1. stupínek schodů, dřepy na jedné noze, kliky s oporem rukou o 1. stupeň schodů
3. SESTAVA RUČKOVÁNÍ A HRAZD
 • soustava hrazdy, dvou vertikálních a jednoho horizontálního žebříku
 • využití: shyby, přednosy, vznosy a výmyky na hrazdě, přelézání vertikálních žebříků, ručkování na horizontálním žebříku
4. TROJITÁ KLADINA
 • soustava 3 navzájem propojených kladin, které slouží pro nácvik udržování rovnováhy při chůzi na úzkém podkladu se změnami směru a pro nácvik různých balančních cviků (např. postoj čápa…)
5. TROJITÁ HRAZDA
 • soustava 3 hrazd různých výšek slouží k provádění shybů, vznosů, výmyků a provádění různých druhů točů (toč vzad, toč jízdmo vpřed a vzad…)
6. SESTAVA RUČKOVÁNÍ A ŽEBŘIN
 • podobné jako u stanoviště č.3
7. BALANČNÍ CVIČEBNÍ PRVEK
 • jednobodově uložená výkyvná a otočná plošina, kdy pohyb plošiny je vyvolán působením intenzivnější síly. Zařízení je určeno jako balanční kruh pro kliky, vzpory atd.
8. PARAVÁNEK
 • soustava překážek určených k přelézání a zdolávání různými způsoby, např. přelézání žebříku, přelézání sítě, zdolávání celé délky zařízení bez dotyku země, ručkování, shyby a výmyky na hrazdě
9. PROTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
 • soubor obsahuje 4 prvky různé výšky, které slouží jako opěrky pro ruce a nohy při různých protahovacích cvičeních
10. VLNOBITÍ
 • přechod nestabilní lávky s držením nebo bez držení
 • nácvik rovnováhy a stability na lávce s volně pohyblivými částmi
11. DVOJITÁ BRADLA
 • děti – ručkování ve svisu
 • dospělí – ručkování, kliky, přednosy a komíhání ve vzporu
12. PŘEDKOPÁVÁNÍ
 • zařízení pro posilování břišních svalů s využitím váhy vlastního těla
 • předloktí jsou položena na opěradlech „židle“, rukama se držíme za trny – opakovaně přednožujeme nebo výdrž v přednožení
13. HOROLEZEC KRUHOVÝ
 • žebřík, lanová síť a bariéra s otvory pro ruce a nohy slouží pro zdolávání překážek ve vertikální poloze, určeno především pro děti
14. SCHODY
 • výstupy a sestupy, dřepy, podřepy, výdrže v podřepu, výskoky a seskoky odrazem snožmo, kliky s oporem rukou na nejnižších schůdcích, přenášení váhy v kliku střídavě z jedné ruky na druhou, kliky za tělem s oporem rukou o nejvyšší stupeň schodů

Mapa